Logbog

Oversigt over Science Labs aktiviteter:


20.04.16: Science Lab. "Celler"
13.04.16: Science Lab. "Celler"
30.03.16: Science Lab. "Celler"
10.-11.3.16: Big Bang
febr. 2016: Mathmatters
20.01.2016: Science Lab. "Lys og syn" 7. kl
20.01.2016: Science Lab. "Mad, motion og blodsukker" 9.kl


15.12.2015: Science Lab. "Lys og syn" 7. kl
07.12.15: Science Lab. "Sundhed og motion" 7.årg.
23.-25.11.15: X-citers for 7. klasse på gymnasiet
11.11.2015: Science Lab. "Lys og syn" 7. kl
11.11.2015: Science Lab. "Mad, motion og blodsukker" 9. kl
28.10.2015: Science Lab. "Mad, motion og blodsukker" 9. kl
02.10.2015: Science Cup junior på gymnasiet
25.09.2015: Science Cup på Gymnasiet
sept. 2015: Gymnasiet laver science shows på alle kommunens 4 biblioteker
sept. 2015: Gymnasieelever er ude på folkeskolerne og hjælpe med arbejdet op mod Science Cup
24.-25.8.15: Leg dig Klog
25.02.2015: Celler med 7a fra Tofegårdsskolen
23.02.2015: Celler med 7b fra Tofegårdsskolen
17.02.2015: Hjerte og kredsløb med Brobyskolerne, afd. Pontoppidan
17.01.2015: Lys, syn og farver med 5. og 6. klasse på Horne Skole
09.01.2015: Eleverne på Pontoppidan lavede et scienceshow, og fik i den forbindelse besøg af et par klasser fra gymnasiet


12.12.2014: Mad, motion og blodsukker med elever på Toftegårdsskolen
11.12.2014: Leg dig klog på Trente Mølle samt møde i naturfagsnetværket
08.12.2014: Pia Gommesen tildelses H.C. Ørsteds medalje for et yde en ekstra indsats inden for undervisning i naturvidenskabelige fag - herunder ikke mindst ScienceLab
04.12.2014: Møde med henblik på at hjemkøbe materialer for de sidste NTS-midler. Udstyret skal kunne bruges i såvel gymnasium-regi, som i ScienceLab-regi
03.10.2014: ScienceCup Jr.
26.09.2014: ScienceCup
sept. 2014: Elever fra gymnasiet var rundt på de deltagende skoler og hjælpe med projektarbejdet op til deltagelsen i ScienceCup eller ScienceCup Jr. 25.09.2014: Scienceshow på Broby Bibliotek i forbindelse med Dansk Naturvidenskabs Festival
22.09.2014: Scienceshows på Faaborg Bibliotek i forbindelse med Dansk Naturvidenskabs Festival
17.09.2014: Rejsen til Mars med Den Frie Lærerskole i Ollerup
03.09.2014: Møde i NaturfagsnetværketScience Cup. Tematiseret naturvidenskabelig konkurrence. Et praktisk projekt for folkeskolernes 7 - 9 klasse, gennemført fra ScienceLabs start. Der deltager årligt ca. 250 elever

Science Cup junior. Et tiltag, indført for et par år siden, da overbygningen blev taget fra flere af de små landsbyskoler. Dagen fungerer efter samme princip som Science Cup. Også her deltager ca 250 elever

Elev-hjælp hjemme på skolerne op til Science Cup og Science Cup Junior. På grund af reformen har der været stor udskiftning af lærere på skolerne, og både nye lærere, og "gamle" lærere, der nu underviser i noget, de er lidt usikre over for, har i høj grad benyttet sig af tilbuddet, og fået hjælpelærere fra 2g og/eller 3g på besøg i nogle af de timer, hvor de har arbejdet med deres Science Cup projekter.

Velfungerende skolekom-konference, hvor al kommunikation foregår (mellem såvel folkeskolelærere fra forskellige skoler som mellem gymnasium og skoler)

Elev-elev formidling. Enten på gymnasiet, hvor folkeskoleklasser kommer på besøg, eller ude på skolerne, når gymnasieeleverne besøger dem.

Undervisningsforløb på gymnasiet. Gymnasiet har en række færdige forløb liggende, men laver meget gerne nye efter skolernes ønsker. Forløbene kan tage fra 2 timer til en hel dag, og kan bruges af 5-10. klasse - det er bare en spørgsmål om, hvor meget teoretisk baggrundviden, der lægges på. Indhold, dato og længde af forløbene fastlægges i samarbejde mellem skole og gymnasium

Leg dig Klog. Fælles faglig leg og oplæg med gode idéer og vellykkede undervisningsforløb. Derigennem inspiration til at gøre sin naturvidenskabelige undervisning bedre, både fagligt og didaktisk. Her deltager der både lærere fra folkeskolerne og gymnasiet.

"Sikkerhedskursus". Mange nye lærere er usikre på det praktiske arbejde, særligt i forbindelse med kemikaliehåndtering. Gymnasiet laver hvert år en dag, hvor vi mødes og arbejder med de øvelsesvejledninger, lærerne selv medbringer, og som de gerne vil prøve af i trygge omgivelser, hvor der er nogle at spørge og nogle at dumme sig sammen med. Ligesom kemikaliesikkerhed og affaldshåndtering tages op.

Inspirationskurser i eksempelvis logger pro og GPS løb

Besøg af lærerstuderende, der skal se, hvordan et samarbejde mellem skoler og gymnasier kan se ud

Oplæg rundt omkring forskellige steder i landet, hvor der er behov for inspiration til at få et samarbejde mellem folkeskoler og gymnasium i gang

Som en del af netværket tager folkeskolelærere og gymnasielærere sammen til eksterne kurser, som eksempelvis Big Bang

Der arbejdes på at gøre Forskningens Døgn det til en slags byfest for Faaborg, hvor virksomheder skal slå dørene op og vise, hvad der foregår, og folkeskoler og gymnasieelever skal lave en masse publikumsaktiverende, faglige aktiviteter inde omkring bymidten.

Udadrettede aktiviteter. I 2014 gennemfører gymnasiet eksempelvis 4 science shows på nogle af kommunens biblioteker i forbindelse med Dansk Naturvidenskabsfestival


28.04.09: 7. kl. fra Brahetrolleborg Skole arbejdede med celler i Sciencelab
25.04.09: Deltagelse i "Forskningens døgn" v. Svanninge Bakker

01.04.09: Turen til Mars 1 udvidet udgave, 7. kl. Sundskolen, på Sundskolen 26.03.09: Turen til Mars 1, 8. kl. Brahetrolleborg Skole
20.03.09: American Football, 9. kl. Sydskolerne, afd. Pontoppidanskolen
23.01.09: Svanninge Skoles 8.a arbejder med celler.


02.09.08: Brahetrolleborg Skoles 9. klasse brygger øl på Sciencelab
12.08.08 - 13.08.08: Leg dig klog. Kursus på Trente Mølle
04.08.08 - 05.08.08: Sommercamp 2008. CSI-agent
05.05.08: Naturfagsmøde på Pontoppidanskolen
26.04.08: Sciencelab deltager i "Forskningens Døgn" på naturlegepladsen ved Svanninge Bakker
24.04.08: Security inc. - Dorthe, Brahetrolleborg Skole
16.04.08: Vernier-udstyr til folkeskolerne er leveret
09.04.08: X-Science opstart. Emne: CSI
03.04.08: Sundhedskonsulenterne - Jette, Horne skole
02.04.08: Klimakaravanen på Faaborg Sundskole
01.04.08: Global opvarmning. FOREDRAG v. Kaare Lund Rasmussen Syddansk Universitet
26.03.08: X-Science. Opstartsmøde for lærere på Faaborg Gymnasium
13.03.08: Cellelære - Thomas, Svanninge skole
03.03.08: American Football - Thomas, Svanninge skole
27.02.08: Naturfagsmøde Faagym. Syn for grejet.
18.02.08 - 20.02.08: Opfinderværksted, Faaborg Bibliotek (Thomas, Jette, Martin mfl.).
28.01.08: Tappedag - Martin, Svaninge skole
23.01.08: Naturfagsmøde på Brahetrolleborg Skole


23.11.07: Evolutions-øvelse på Horne Skole
13.11.07: KL´s folkeskolesamling / skolerigsdagen
01.11.07: Møde i naturfagsgruppen omkring arrangementet d. 13. november
15.10.07: Efterårsaktiviteter på Faaborg Bibliotek i uge 42
11.10.07: Naturfagsmøde på Horne Skole
06.10.07: Jette og Peter er i felten med Peters seminariehold
28.09.07: Sciencecup. Eksperimenter med vand og is
25.09.07: Oplæg om fremtidens integrerede computere ved grækeren Nikos Dalamagkas
06.09.07: Naturfagsmøde på Toftegårdskolen
29.08.07: Møde i KBH: Projekt: Skole – virksomhed DNF UVM-projektnr.: 116394
30.05.07: Møde med dnf og repr. fra de kommende science-kommuner.
13.05.07: Møde på Krogårdskolen i Greve med den danske delegation ved SOS.
10.05.07: Naturfagsmøde på Faaborg Gymnasium.
27.04.07: Videnskabscafé på Faaborg Gymnasium.
06.04.07: Science on Stage i Grenoble, Frankrig.
05.04.07: Science on Stage i Grenoble, Frankrig.
04.04.07: Science on Stage i Grenoble, Frankrig.
03.04.07: Science on Stage i Grenoble, Frankrig.
02.04.07: Science on Stage i Grenoble, Frankrig.
01.04.07: Science on Stage i Grenoble, Frankrig.
30.03.07: American football. Faaborgegnens Efterskole.
29.03.07: Møde med Faaborg-Midtfyn kommune om FMK som science kommune.
05.03.07: Turen til Mars I. 7. klasse fra Horne Skole.
03.03.07: Planlægningsmøde med den danske delegation til Science on Stage.
21.02.07: Saft til hjernesvampen på Faaborg Folkebibliotek.
20.02.07: Saft til hjernesvampen på Faaborg Folkebibliotek.
19.02.07: Saft til hjernesvampen på Faaborg Folkebibliotek.
14.02.07: Naturfagsmøde på Svanninge Skole.
08.02.07: Elev-elev formidling. Faaborg Gymnasium og Toftegaardsskolen.
24.01.07: DM i naturfag på Danfoss Universe - vi vandt:)
10.01.07: Naturfagsmøde på Trente Mølle.


13.12.06: Naturfagsmøde på Faaborg Sundskole.
06.12.06: Oplæg ved Science Team K´s lærerkonference.
01.12.06: 7.b, Faaborg Sundskole. Det gyldne snit.
17.11.06: Introduktionskursus til Vernier Labpro.
14.11.06: Møde med Science Team K´s projektledelse.
03.11.06: Konference Science Team K, Kalundborg.
02.11.06: Naturfagsmøde på Horne Skole.
26.10.06: 9. klasse. Svanninge Skole. Sundhedskonsulenterne.
24.10.06: 9. klasse. Horne Skole. Bryggeriet 2. del.
11.10.06: Hold 3, Faaborg Sundskole. Sundhedskonsulenterne.
10.10.06: Hold 2, Faaborg Sundskole. Sundhedskonsulenterne.
09.10.06: Hold 1, Faaborg Sundskole. Sundhedskonsulenterne.
06.10.06: Skolebodsholdet, Faaborg Sundskole. Sundhedkonsulenterne.
29.09.06: Raket- og ballondag.
22.09.06: 9. kl. Horne Skole. Bryggeriet 1. del.
07.09.06: Idédag.
05.09.06: Møde på Trente Mølle.
30.08.06: Naturfagsmøde.
30.06.06: Danfoss Universe. Møde.
21.06.06: Møde med Johnny Brandt fra Faaborg Sundskole.
12.06.06: Møde på Naturama.
29.05.06: Møde på sdu.
17.05.06: Naturfagsmøde på kommunen.
08.05.06: 8. kl. Svanninge Skole. Security inc.
04.05.06: 7. kl. BraheTrolleborg Skole. American Football.
20.04.06: Idédag.
04.04.06: Møde i Bevillingsgruppen.
07.04.06: Møde med IT og skolevæsen.
07.04.06: Indvielse på SDU, Center for natufagenes og matematikkens didaktik.
27.03.06: Møde på kommunen. Præsentation.
30.03.06: Oplæg på pæd. dag på Faaborg Gymnasium.
20.03.06: Idémøde om Science Lab. Præsentation.
21.03.06: Møde om Logo-konkurrencen.
23.03.06: Realiseringsplanlægning.
16.03.06: Naturfagsmøde på Faaborg Gymnasium. Præsentation og visionsbearbejdning.
02.03.06: 8. kl. Svanninge Skole. American Football.
06.02.06: Naturfagsmøde på Faaborg Sundskole.
25.01.06: Planlægningsmøde med Martin Søgaard fra Svanninge Skole.
Science Lab:

Faaborg Gymnasium
post@faaborg-gym.dk
tlf. nr. 62 61 89 10
Læs mere:

ScienceCup
Faaborg Gymnasium
Folder om science-samarbejdet
Flere oplysninger:

Pia Halkjær Gommesen
email: pia.halkjaer.gommesen@skolekom.dk
Telefon: 20 13 11 73