Titel:
Radioaktivitet

Tidsramme:
3-4 timer

Fag:
Fysik

Begreber:
Stråling, henfald

Download:
Vejledning (pdf)


Radioaktivitet

Kan radioaktivitet være gavnligt?

Radioaktivitet er et spændende område og kernestof i både folkeskolen (9-10 klasse) og gymnasiet (b- og a-niveau). Vi vil gerne vise og demonstrere at dette emne kan være både spændende, meningsfuldt og samfundsrelevant igennem forsøg og dertilhørende teori.

Mål

Det overordnede mål er at give jer (skoleelever) en spændende og lærerig dag, hvor I både; lytter, eksperimentere, tænker og regner. Mere specifikt er målet: At give jer en introduktion til radioaktivitet bl.a. ved udførelse af eksperimenter, som undersøges både kvalitativt og kvantitativt. Anskueliggøre hvad radioaktivitet er og hvordan det kan og bliver brugt inden for forskellige fagområder.

Vores motivation

Træne gymnasieelevernes mundtlige og formidlingsmæssige kompetencer. Genopfriske pensum fra b- og a-niveau kernestof. Træne den eksperimentelle del af fysik.

Se billeder fra aktiviteten hér

Læs mere i aktivitetens beskrivelse
Science Lab:

Faaborg Gymnasium
post@faaborg-gym.dk
tlf. nr. 62 61 89 10
Læs mere:

ScienceCup
Faaborg Gymnasium
Folder om science-samarbejdet
Flere oplysninger:

Pia Halkjær Gommesen
email: pia.halkjaer.gommesen@skolekom.dk
Telefon: 20 13 11 73