Titel:
Naturvidenskabelig arbejdsmetode

Tidsramme:
3-4 timer

Fag:
Biologi og fysik

Begreber:
Biometri, geometri

Download:
Vejledning (pdf)


Se billeder fra denne og andre aktiviteter hér:

Naturvidenskabelig arbejdsmetode

  • Forsøg med gærcellers vækst

  • Adfærd - observation og databehandling/formidling

  • Musefældekatapulter

  • Afslutning

Forløbet kan tilpasses alt efter hvor meget tid, der er til rådighed, og hvor mange elever, der deltager. Eksempelvis har Faaborgegnens Efterskole kørt forløbet igennem på 2,5 timer med 60 elever, hvor de blev fordelt i tre værksteder og arbejdede med hhv. adfærd (observation og databehandling), musefældekatapulter og kemiske reaktioner og efterfølgende fremlagde for hinanden.Læs mere i aktivitetens beskrivelse
Science Lab:

Faaborg Gymnasium
post@faaborg-gym.dk
tlf. nr. 62 61 89 10
Læs mere:

ScienceCup
Faaborg Gymnasium
Folder om science-samarbejdet
Flere oplysninger:

Pia Halkjær Gommesen
email: pia.halkjaer.gommesen@skolekom.dk
Telefon: 20 13 11 73