Titel:
Rejsen til Mars

Tidsramme:
3-4 timer

Fag:
Biologi og fysik

Begreber:
Fotosyntese, respiration, energi, brintbiler

Download:
Vejledning (pdf)
Regneark (xls)


Se billeder fra denne og andre aktiviteter hér:

Rejsen til Mars

Internationale rumforsknings- organisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge:

A. Iltforsyningen. Hvordan fordelingen af planter og mennesker i rumstationen skal være for at der bliver den rigtige balance af ilt og kuldioxid.

B. Vandforsyning. Hvor meget vand der skal bruges, og hvor meget energi koster det at lave det.

C. Elforsyning. Er det muligt at få energien til produktion af vand, til opvarmning og til elektriske apparater fra Solen?

D. Køretøjerne. Er brintbiler effektive nok som transportmiddel eller er der bedre alternativer?

E. Wellness. Hvad skal der til for at mennesker kan holde ud at bo isoleret på en rumstation i 1½ år?

Jeres klasse skal komme med bud på ovenstående spørgsmål.

Læs mere i aktivitetens beskrivelse
Science Lab:

Faaborg Gymnasium
post@faaborg-gym.dk
tlf. nr. 62 61 89 10
Læs mere:

ScienceCup
Faaborg Gymnasium
Folder om science-samarbejdet
Flere oplysninger:

Pia Halkjær Gommesen
email: pia.halkjaer.gommesen@skolekom.dk
Telefon: 20 13 11 73