Leg dig klog


Se programmet for det senest afholdte kursus hér (aug. 2015)


Leg dig klog er et to-dages inspirationskursus på Trente Mølle for deltagerne i naturfagsnetværket; det vil sige både grundskolelærere og gymnasielærere. Desuden deltager kommunen gerne noget af tiden, ligesom naturvejledere fra Trente Mølle oftest er med.

Kurset planlægges og struktureres af Bjarne Juul Johansen, der dels underviser på Toftegårdsskolen, dels er ansat på Trente Mølle. Der kommer ingen oplægsholdere udefra, derimod er det deltagerne selv, der leverer indholdet.


Alle input er velkomne; det kan eksempelvis være:

  • Forsøg man har lavet hjemme på sin skole, som virkede super godt
  • Forsøg, man har prøvet, der ikke virkede - når 20-25 naturfagslærere samles burde det være muligt at finde fejlen…
  • Forsøg man går og overvejer, men mangler hjælp til at færdigudvikle
  • Præsentation af undervisningsforløb, der har fungeret rigtig godt
  • Idé-udveksling om et givet emne
  • Konkurrence blandt deltagerne - naturligvis baseret på praktisk arbejde:
  • Præsentation og afprøvning af nyanskaffet materiale
  • Osv. Osv.

Som det ses, er langt størstedelen af kurset "faglig leg", deraf overskriften "leg dig klog". Det giver et fagligt løft og et engagement, der er helt uden sidestykke. Derudover giver det et fantastisk socialt netværk på tværs af skolerne, og faglige relationer er vigtige for et vellykket samarbejde!

Kurset ligger altid ved skoleårets start, og har hvert år et tema; de sidste år har det eksempelvis være "affald" og "mad". Det betyder dog ikke, at alle input behøver at passe ind under den overskrift, andre ideer er også velkomne.Science Lab:

Faaborg Gymnasium
post@faaborg-gym.dk
tlf. nr. 62 61 89 10
Læs mere:

ScienceCup
Faaborg Gymnasium
Folder om science-samarbejdet
Flere oplysninger:

Pia Halkjær Gommesen
email: pia.halkjaer.gommesen@skolekom.dk
Telefon: 20 13 11 73