Naturfagsmøder

3-4 gange årligt mødes medlemmerne fra netværket, det vil sige Faaborg-Midtfyn Kommune samt undervisere fra grundskoler og gymnasium. Dagsordenen til disse møder findes på forhånd i fællesskab via skolekom-konferencen, hvor alle kan byde ind med forslag og ønsker.

Møderne afholdes på skift rundt på de deltagende skoler, og er rigtig gode til dels at få afklaret en masse ting, dels at holde det sociale aspekt i netværket i gang.

Eksempler på, hvad der kunne drøftes på et sådant møde:

  • Nyt fra skolerne?
  • X-citers
  • Kommende inspirationskurser efter behov
  • Drøftelse af kategorier til årets Science Cup (eller evaluering efterfølgende)
  • Forslag til nye Science Lab forløb
  • Input fra kommunen
  • Andet?
Science Lab:

Faaborg Gymnasium
post@faaborg-gym.dk
tlf. nr. 62 61 89 10
Læs mere:

ScienceCup
Faaborg Gymnasium
Folder om science-samarbejdet
Flere oplysninger:

Pia Halkjær Gommesen
email: pia.halkjaer.gommesen@skolekom.dk
Telefon: 20 13 11 73