Titel:
Celler

Tidsramme:
3-4 timer

Fag:
Biologi

Begreber:
Biologi

Download:
Vejledning (pdf)


Se billeder fra denne og andre aktiviteter hér:

Celler

Der arbejdes med:

  • Introduktion til forløbet og lidt teori omkring celler

  • Forsøg med gærcellers vækst

  • Mikroskopering af plante- og dyreceller

  • Begrebet osmose

  • BlodtypebestemmelseLæs mere i aktivitetens beskrivelse
Science Lab:

Faaborg Gymnasium
post@faaborg-gym.dk
tlf. nr. 62 61 89 10
Læs mere:

ScienceCup
Faaborg Gymnasium
Folder om science-samarbejdet
Flere oplysninger:

Pia Halkjær Gommesen
email: pia.halkjaer.gommesen@skolekom.dk
Telefon: 20 13 11 73