Titel:
Security Inc.

Tidsramme:
3-4 timer

Fag:
Biologi og fysik

Begreber:
Biometri, fysiologi, geometri

Download:
Vejledning (pdf)


Security Inc

Der har været indbrud på gymnasiet. Der er blevet stjålet et skab med radioaktive kilder. Jeres klasse er blevet bedt om at opklare forbrydelsen og komme med forslag til, hvordan man i fremtiden kan sikre gymnasiets værdigenstande. Til denne opgave opretter I et detektiv- og sikringsfirma med navnet Security Inc.

Security Inc. består af 2 opklaringsgrupper og 2 sikringsgrupper. I opklaringsgrupperne finder man detektiverne, der skal opklare forbrydelsen. Sikringsgrupperne består af opfinderne, der skal finde på måder at sikre genstandene i fremtiden. I det følgende beskrives gruppernes arbejde:

Opklaringsgruppe 1: Denne gruppe arbejder med fingeraftryk. Gerningsstedet skal undersøges for fingeraftryk og der skal indsamles fingeraftryk fra de mistænkte.

Opklaringsgruppe 2: Ved at analysere overvågningsfilmen skal denne gruppe bestemme kropsbygningen (høje, armlængde osv.) af forbryderen. Disse mål skal sammenlignes med de mistænktes mål.

Sikringsgruppe 1: Denne gruppe undersøger mulighederne for at lave et system, der kan bruges til iris-genkendelse. Gruppen skal oprette et register med billeder af iris fra de folk, der har adgang til værdigenstandene.

Sikringsgruppe 2: Speech recognition er genkendelse af talte ord eller sætninger. Denne gruppe skal arbejde med at genkende kodeord uden at man kan høre dem udtalt.

Læs mere i aktivitetens beskrivelse
Science Lab:

Faaborg Gymnasium
post@faaborg-gym.dk
tlf. nr. 62 61 89 10
Læs mere:

ScienceCup
Faaborg Gymnasium
Folder om science-samarbejdet
Flere oplysninger:

Pia Halkjær Gommesen
email: pia.halkjaer.gommesen@skolekom.dk
Telefon: 20 13 11 73