Inspirationskurser

Hvis der sidder lærere på en skole, der føler sig usikre over for noget praktisk grej, kan det være en hæmsko for at inddrage det i undervisningen. Og det er en skam.

Derfor afholdes der fælles inspirationskurser efter behov - det kan for eksempel handle om Logger Pro, GPS-løb, lego mindstorm eller andet. Alle er velkomne til at rette en forespørgsel, og endnu har vi ikke netværket oplevet, at der ikke sidder én eller flere undervisere, der har været super gode til de efterspurgte ting. Så mødes vi og "leger" sammen en halv eller hel dag efter behov. Det er et forum, hvor der ikke findes dumme spørgsmål - vi lærer og udvikler os sammen.

Sådan en dag giver erfaring med og tryghed over for brugen af nyt udstyr, hvilket gør det klart nemmere at gå tilbage på sin skole og implementere det i sin undervisning
Science Lab:

Faaborg Gymnasium
post@faaborg-gym.dk
tlf. nr. 62 61 89 10
Læs mere:

ScienceCup
Faaborg Gymnasium
Folder om science-samarbejdet
Flere oplysninger:

Pia Halkjær Gommesen
email: pia.halkjaer.gommesen@skolekom.dk
Telefon: 20 13 11 73